Dimarts, 05 de Marš de 2024
Vilaplana - La Mussara Vilaplana - La Mussara
Muntanyes de Prades
Baix Camp - Camp de Tarragona
 
 
Benvinguda
 
El Poble
Situaciˇ
Hist˛ria
Activitat econ˛mica
Patrimoni
CEIP - Cingle Roig
Festes
Vilaplanencs IlĚlustres
 
Ajuntament
Composiciˇ
Regidories
Contactar
Administraciˇ
 
Administraciˇ Oberta
Seu electr˛nica i transparŔncia
Perfil del contractant
TrÓmits administratius
Ordenances
Bulletins Oficials
Calendari de recaptaciˇ
Documentaciˇ de Projectes
 
Turisme
Com arribar
Allotjaments
Restaurants
Muntanyes de Prades
Activitats
 
Informaciˇ Ciutadana
Horaris d'Autobus
FarmÓcia
TelŔfons d'urgŔncia i d'interŔs
Avisos Meteorol˛gics
Avisos Fitosanitaris
BANS - En vigŔncia
Xarxes socials
 

 
áá
Administraciˇ Oberta

  Ordenances
01 - Ordenança reguladora de l'impost sobre béns immobles.
 Visualitza l'ordenança
02 - Ordenança fiscal reguladora de l'impost sobre vehicles de tracció mecànica.
 Visualitza l'ordenança
 Visualitza la modificació de l'ordenança
03 - Ordenança reguladora de l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres.
 Visualitza l'ordenança
06 - Ordenança reguladora de la taxa pel clavegueram.
 Visualitza l'ordenança
 Visualitza la modificació de l'ordenança
07 - Ordenança reguladora de la taxa per la recollida d'escombreries.
 Visualitza l'ordenança
 Visualitza la modificació de l'ordenança
08 - Ordenança reguladora de la taxa del cementiri local, conducció de cadàvers i altres serveis fúnebres de caràcter local.
 Visualitza l'ordenança
09 - Ordenança reguladora de la taxa per l'ocupació de terrenys d'ús públic local amb mercaderies, material de construcció, runes, tanques punttuals, puntals , bastides i altres instal·lacions análogues.
 Visualitza l'ordenança
10 - Ordenança fiscal reguladora de la taxa per la utilització privativa o aprofitament especial del domini públic local per empreses o entitats explotadores de serveis de subministrament.
 Visualitza l'ordenança
11 - Ordenança reguladora de la taxa de teules.
 Visualitza l'ordenança
12 - Ordenança reguladora de la taxa pel subministrament d'aigua, gas i electricitat.
 Visualitza l'ordenança
 Visualitza la modificació de l'ordenança
13 - Ordenança reguladora de la taxa per expedició de documents administratius.
 Visualitza l'ordenança
14 - Ordenança Reguladora de taxa per l'ocupació de terrenys d'ús públic amb parades, barraques, casetes de venda, espectacles, atraccions o esbarjo situats en terrenys d’ús public local així com indústries de carrer i ambulants i rodatge cinematogràfic.
 Visualitza l'ordenança
15 - Ordenança reguladora de les taxes per la tramitació i l'atorgament de la llicència de les activitats sotmeses al règim d'intervenció integral de l'administració ambiental.
 Visualitza l'ordenança
16 - Preu públic per la venda del llibre "records de la mussara".
 Visualitza l'ordenança
17 - Ordenança reguladora de la taxa per la prestació del servei de veu pública.
 Visualitza l'ordenança
18 - Ordenança reguladora de taxa per l'entrada de vehicles a través de les voreres i reserves de la via pública per aparcament exclusiu, parada de vehicles, càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol mena.
 Visualitza l'ordenança
19 - Ordenança municipal per a la instal·lació i funcionament d'instal·lacions de radiocomunicació al terme municipal.
 Visualitza l'ordenança
20 - Taxa per llicència d'obertura d'establiments.
 Visualitza l'ordenança
21 - Ordenança reguladora de la taxa per la utilització d'instal·lacions esportives i altres serveis analeg.
 Visualitza l'ordenança
22 - Ordenança reguladora de taxa per la retirada de vehicles de tracció mecànica abandonats o estacionats en les vies públiques municipals.
 Visualitza l'ordenança
23 - Ordenança municipal, reguladora del soroll i les vibracions (departament de medi ambient de la generalitat de catalunya).
 Visualitza l'ordenança
24 - Preu públic per la utilització de columnes, cartells i altres instal·lacions per a l'exhibició d'anuncis.
 Visualitza l'ordenança
25 - Reglament regulador del registre municipal d'unions estables de parella.
 Visualitza l'ordenança
26 - Ordenança reguladora de l'impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana.
 Visualitza l'ordenança
27 - Ordenança reguladora del preu públic per a la prestació del servei d'accés a internet "xarxa Wi-Fi a Vilaplana
 Visualitza l'ordenança
28 - Ordenança reguladora de la taxa per a la prestació de servei i aprofitament especial de l'edifici municipal amb motiu de la celebració de casaments
 Visualitza l'ordenança
 
Projecte d'Obres
 
POUM - PLA D'ORDENACIË URBAN═STICA MUNICIPAL
 
Agenda 21
 
Entitats
Casa de Cultura
Associaciˇ de Jubilats
Grup de Teatre
ADF de Vilaplana - La Mussara
Grup de Jˇvens
Grup de Col˛nies l'Alzina Rodona
Associaciˇ de Cašadors
Casal Vilaplanenc
Cooperativa AgrÝcola
AMPA Cingle Roig
 
Publicacions Locals
Lo Pedris
CronoSport
 
Comeršos
 
Eines
Ajuda'ns a millorar
Llibre de visites